Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Koučink Mladá Boleslav, se sídlem Stakorská 855, IČ: 02655161, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Magistrát města Mladá Boleslav, Správní odbor a obecní živnostenský úřad, MB, Komenského nám. 61/1,č.j. ObŽÚ/U 1642/2014/PLA aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktování a řízení rezervací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. Data o IP adrese a cookies jsou využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, případně vyplnění kontaktního formuláře.


  Lenka Wenzelová 
  Stakorská 855 
  293 06 Kosmonosy 
  (Kontaktní formulář)

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  a. Poskytovatel softwaru, správce hostingu a auditor návštěvnosti: Matouš Bečvář 
  b. Anonymizovaná data pro analýzu využití stránek softwarem „Google Analytics“ 
  c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Celé znění ve formátu pro Microsoft Office : (ZDE)

Koučink Mladá Boleslav

Koučka Lenka Wenzelová
Stakorská 855
29306 Kosmonosy

+420 607 870 694