O koučování

Úkolem kouče je podporovat klienta na cestě k pozitivním životním změnám. Kouč vede klienta, aby si uvědomil své životní cíle a pracoval na nich.

Koučink je založený na partnerském vztahu a důvěře. Vychází z přesvědčení, že každý člověk má zdroje a potenciál pro svůj rozvoj, jen ho nedokáže plně využít. Kouč Vám pomůže podívat se na Vaše problémy z jiného úhlu, podrobně zmapovat situaci a objevit nové možnosti řešení. Není omezený Vašimi zvyky nebo vzorci chování, které si s sebou nosíte.

Kouč Vám pomůže, abyste lépe porozuměli sami sobě. Uvědomíte si, co je pro Vás v životě důležité a co chcete.

Naučíte se zacházet se svými vztahy i lépe využívat svůj čas. Koučování není poradenství ani psychoterapie. Kouč vám pomůže najít vlastní cestu, nebude vám říkat, co by na vašem místě udělal někdo jiný. S koučem můžete být zcela otevření a můžete s ním mluvit o všech oblastech Vašeho soukromého i pracovního života. Koučování má podobu rozhovoru. Kouč svému klientovi naslouchá, klade otázky, případně používá pomocné metody, které vedou klienta k lepšímu pochopení jeho současné situace nebo k vytvoření vize budoucnosti. Řešení vašich potíží bude s koučem efektivnější, než když je budete řešit s přáteli u kávy nebo nekonečným vnitřním monologem.

Nečekejte.

Koučink Mladá Boleslav

Koučka Lenka Wenzelová
Stakorská 855
29306 Kosmonosy

+420 607 870 694

© 2018 Matouš Bečvář